Фирмени данни


Име на фирмата: "МИКРОМАКС ТРЕЙД" ООД
Адрес: гр. Русе - ул. "Давид" 16
Булстат: 117654984
ИН по ДДС: BG117654984
МОЛ: Косю Атанасов

За нас


Фирма “Микромакс Трейд” ООД е регистрирана през 2006 г.в гр.Русе със 100% частен капитал като търговска част на „Микро-Макс” ООД-Варна – производител на механични челни уплътнения, изделия от вулканизиран каучук и сервиз на помпи. Микромакс Трейд е сравнително млада, но динамично развиваща се структура, създадена и управлявана от екип специалисти с богат опит, високи ценностни качества и амбиции.

Основната цел на фирмата е да отговори на актуалните потребности от различни видове изделия необходими за изграждането, ремонта и поддръжката на машините и съоръженията във всички браншове на индустрията. Със своите успешни технически решения, коректни отношения с клиентите, интензивно развиваща се структура, складови площи, наличности и отлично подготвени специалисти, Микромакс Трейд бързо успя да извоюва лидерска позиция в своя бранш и да изгради мрежа от филиали в цялата страна.

Към момента фирмата разполага с добре заредени търговски обекти и отлично подготвени екипи от специалисти в градовете София, Пловдив, Варна, Русе и Ямбол. През годините на активна търговска дейност и непрекъснати контакти с производители и клиенти от най различни браншове на индустрията сме определили няколко важни групи изделия, които предлагаме от различни реномирани доставчици като LOCTITE, WIKA, ENSINGER, KASTAS, HABASIT, WILO, EUROFOAM, ISOFLON, THERMADOR. Основната част от предлагания богат асортимент продукти включва: механични челни уплътнения, набивки, статични и динамични уплътнители, уплътнителни листи, лепила и смазки, манометри и термометри, инженерни пластмаси, пневматични компоненти, ръчни инструменти и принадлежности.

Ние предлагаме не само услуги на своите клиенти, но и даваме комплексни професионални решения на техните проблеми, отговарящи на повишените съвременни изисквания за надеждност и качество. Работата в екип, непрекъснатото обучение на персонала, въвеждането на нови системи за контрол на качеството, използването на нови технически средства, са само част от методите за тяхната реализация. Нашата основна философия е задълбоченото проучване потребностите на клиента и намирането на най-оптималното и ефикасно решение за всеки един конкретен проблем.

Екипът на фирмата включва високо квалифицирани специалисти с богат опит от които 6 машинни инженери, 1 IT дипломиран специалист, 1 дипломиран икономист и 10 специалисти със средно техническо образование.