Уплътнителни и изолационни ленти

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

e-PTFE: Лента от експандиран тефлон

Описание:
лента Експандиран Тефлон с лепилен слой

Уплътнителните ленти e-PTFE са изработени отчист експандиран тефлон със специалнанишковидна структура. Този уплътнителенматериал се характеризира със своятазабележителна гъвкавост и пълна химическарезистивност в целия диапазон pH (от 0 до 14).За улесняване на монтажа тази лента имасамозалепящ слой защитен с хартия. Устойчивана вода, пара, масла, горива, разтворители,киселини и алкали с изключение на силниокислители.

Приложение

Използват се за уплътняване нафланци, люкове, капаци, кранове, фитинги,топлообменници, химическа апаратура,вентилационни системи и др.

Работни условия:
Температура [°C]от - 200 до + 270
Налягане [bar]за течности - 200, за газове - 140
pH0 - 14

Размери:
ширини: от 3 до 100 мм
дебелини: от 1 до 8 мм