Статични уплътнения

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

Шнурове POLYURETHANE


Материал: PUR= Polyurethane
Свойства:


 
Размери [mm]:
d - диаметър на сечението;
Означениеd
ф4PUR4
ф5PUR5
ф6PUR6
ф8PUR8