Статични уплътнения

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

Шнурове EPDM


Материал:EPDM = Ethylene Propylene Diene
Свойства:
твърдост по Shore A: 30 - 90
температурен диапазон °С: -40 +120
якост на опън N/mm2: 8 - 15
устойчивост на разкъсване: незадоволителна
устойчивост на триене: много добра
 
Размери [mm]:
d - диаметър на сечението;
Означениеd
ф3.0EPDM3
ф3.53EPDM3.53
ф4.0EPDM4
ф5.0EPDM5
ф5.34EPDM5.34
ф5.7EPDM5.7
ф6.0EPDM6
ф7.0EPDM7
ф8.0EPDM8
ф10.0EPDM10
ф12.0EPDM12