Статични уплътнения

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

Шнурове NBR


Материал: NBR = Nitril-butadiene rubber
Свойства:
твърдост по Shore A: 40 - 90
температурен диапазон °С: -30 +85
якост на опън N/mm2: 5 - 15
устойчивост на разкъсване: незадоволителна
устойчивост на триене: много добра
 
Размери [mm]:
d - диаметър на сечението;
Означениеd
ф1.6NBR1.6
ф1.78NBR1.78
ф2.0NBR2
ф2.5NBR2.5
ф3.0NBR3
ф3.53NBR3.53
ф4.0NBR4
ф4.5NBR4.5
ф5.0NBR5
ф5.34NBR5.34
ф6.0NBR6
ф6.35NBR6.35
ф7.0NBR7
ф7.5NBR7.5
ф8.0NBR8
ф8.4NBR8.4
ф9.0NBR9
ф9.5NBR9.5
ф10.0NBR10
ф11.0NBR11
ф12.0NBR12