Кръгли и плоски ремъци, транспортни ленти HABASIT

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

Транспортни (конвейерни) лентиХабазит предлага най-широкия диапазон конвейерни ленти. Продуктовата гама се състои от стотици разнообразни конвейерни ленти с различни опънови корди и покрития, грапавост и структура с цел да се покрият всички възможни изисквания за оптимизация на конкретното транспортиращо приложение.

Приложение:
Транспорт на материали в промишлеността: Хранителновкусова промишленост, Хартиена и картонажна промишленост, Полиграфия и печат, Текстилна промишленост, Отпечатване върху платове, Дървообработваща промишленост и производство на плоскости, Офисоборудване, Фаянсова и керамична промишленост.
Част от приложенията на транспортните (конвейерните) ленти са:
- Стандартни конвейерни ленти
- Конвейерни ленти за транспортиране и обработка на хранителни продукти
- Конвейерни ленти за транспортиране и обработка на тютюневи изделия
- Конвейерни ленти за транспортиране и обработка с високо натоварване

За повече подробна информация за модели, параметри, характеристики и приложения на транспортните ленти HABASIT, посетете www.habasit.at