Помпи

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

Помпи за водоснабдяване и напояване

 

Серия Wilo-Jet WJ
Самозасмукващи едностъпални центробежни помпи.

- Водочерпене от кладенци
- Впомпване, изпомпване, препомпване, напояване и дъждуване
- Като аварийна помпа при наводнения
- Лесно преносими, подходящи за използване навън (хоби, градина)
 

Серия Wilo-MultiCargo MC
Самозасмукващи многостъпални центробежни помпи.

- Водоснабдяване
- Дъждуване
- Напояване и оросяване
- Използване на дъждовната вода
- Безшумни
- Подходящи за работа с дъждовна вода
 

Серия Wilo-MultiPress MP
Нормалнозасмукващи многостъпални центробежни помпи.

- Водоснабдяване
- Дъждуване
- Напояване и оросяване
- Използване на дъждовната вода
- Безшумни
- Подходящи за работа с дъждовна вода
 

Wilo-Economy MHI
Нормалнозасмукваща многостъпална, високонапорна помпа с честотен регулатор.

Нормално засмукваща, високонапорна, многостъпална помпа от неръждаема стомана, предназначена за водоснабдяване и повишаване на налягането, с монофазно ел. захранване. Подходяща и за охладителни и поливни системи в бита и индустрията. Помпата е окомплектована с честотен инвертор Sirio, който осигурява поддържане на зададеното налягане в зависимост от искания дебит, което води до икономии на електроенергия, осигурява защита на помпата от работа на сухо и от прегряване.
 

Wilo-Economy MHIL
Готова система за водоснабдяване и повишаване на налягането

Напълно готова за присъединяване система за водоснабдяване и повишаване на налягането, съставена от нормално засмукваща,многостъпална помпа и вграден честотен регулатор, който поддържа постоянно налягане в зависимост от нуждите, позволява икономия наенергия и пълна защита на помпата.
 

Серия Wilo-Jet HWJ
Самозасмукваща водоснабдителна система.

Самозасмукваща Jet помпена система, състояща се от WJ помпа и хоризонтален 25 l мембранен съд. Използва се за стационарно изпомпване на водас режим на засмукване или подаване на вода от резервоари за битово водоснабдяване. Помпата е корозионно устойчива, а наличието на мембра-нен съд предотвратява честите включвания на мотора. Системата е изцяло окомплектована и лесна за монтаж.