Инструментална екипировка (пресформи)

 
Пресформите са инструменти за вулканизиране на еластомерни уплътнения. Описаните тук пресформи са вече изработени. Изделията съответстващи на пресформите се произвеждат при поръчка.
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

ПФ за о-пръстени

Номера и описания на пресформите

ПресформачертежОписаниеМатериал
ПФ 1004pf1004О пръстен Ф49х2,5Витон
ПФ 1006pf1006О пръстен Ф43х5,5Витон
ПФ 1008pf1008О пръстен Ф60х10EPDM
ПФ 102pf102О пръстен Ф49х2,5EPDM
ПФ 1035pf1035О пръстен Ф260х5Витон
ПФ 1037pf1037О пръстен Ф240х8,5NBR / EPDM
ПФ 1037pf1037О пръстен Ф175х8,5NBR / EPDM
ПФ 1048pf1048О пръстен Ф25х6NBR 80 Sh
ПФ 1049pf1049О пръстен Ф40х6NBR 80 Sh/витон
ПФ 1051pf1051О пръстен Ф25х5Витон
ПФ 1057pf1057О пръстен Ф230х8,5EPDM 80 Sh
ПФ 1083pf1083О пръстен Ф12х3EPDM 70 - 80 Sh
ПФ 1087pf1087О пръстен Ф90х3,75NBR
ПФ 109pf109О пръстен Ф33,6х2,8NBR
ПФ 1090pf1090О пръстен Ф140,5х5,3EPDM 50 Sh
ПФ 1090pf1090О пръстен Ф166х5,3EPDM 50 Sh
ПФ 1091pf1091О пръстен Ф170,5х5,3EPDM 50 Sh
ПФ 1091pf1091О пръстен Ф153х3,55EPDM 50 Sh
ПФ 1102pf1102О пръстен Ф130х5,5EPDM 80 Sh
ПФ 1158pf1158О пръстен Ф44,5х8NBR 80 Sh
ПФ 1172pf1172О пръстен Ф115х3,5EPDM 70 Sh
ПФ 118pf118О пръстен Ф25х2,5EPDM
ПФ 1193pf1193О пръстен Ф350х7NBR 70 Sh
ПФ 1203pf1203О пръстен Ф37,5х7EPDM 65 Sh
ПФ 1211pf1211О пръстен Ф125х5Силикон - червен / Витон
ПФ 1211pf1211О пръстен Ф172х4Витон
ПФ 1211pf1211О пръстен Ф230х5Силикон - червен / Витон
ПФ 122pf122О пръстен Ф28х5,2NBR
ПФ 123pf123О пръстен Ф105х5Витон
ПФ 1231pf1231О пръстен Ф20х8NBR 70 Sh
ПФ 1237pf1237О пръстен Ф100х4Витон
ПФ 1266pf1266О пръстен Ф71х2,5Витон
ПФ 1295pf1295О пръстен Ф136х4Витон
ПФ 1295pf1295О пръстен Ф125х4Витон
ПФ 1337pf1337О пръстен Ф33х6Силикон 70 Sh
ПФ 1362pf1362О пръстен Ф39х4,5Витон
ПФ 1479pf1479О пръстен Ф200х16Витон
ПФ 1495pf1495О пръстен Ф33х3,25Силикон 70 Sh
ПФ 1495pf1495О пръстен Ф39,5х3,5Силикон 70 Sh
ПФ 1496pf1496О пръстен Ф27х2,5Силикон 70 Sh
ПФ 1496pf1496О пръстен Ф32х3Силикон 70 Sh
ПФ 1497pf1497О пръстен Ф24х3,5Силикон 70 Sh
ПФ 1497pf1497О пръстен Ф12х2,5Силикон 70 Sh
ПФ 1523pf1523О пръстен Ф357х7Витон
ПФ 1523pf1523О пръстен Ф425х8,5Витон
ПФ 1524pf1524О пръстен Ф220х7Витон
ПФ 1555pf1555О пръстен Ф70х7Силикон 80 Sh/витон
ПФ 1556pf1556О пръстен Ф64х7Силикон 80 Sh
ПФ 1564 О пръстен с каналСиликон 40 Sh-червен
ПФ 1569pf1569О пръстен ф49х8NBR 60 Sh
ПФ 1578pf1578О пръстен Ф18х6 Витон
ПФ 1579pf1579О пръстен Ф12х2,65Витон
ПФ 1646pf1646О пръстен ф174х6.5NBR 80 Sh
ПФ 1663pf1663О пръстен Ф35х10NBR 70 Sh
ПФ 1745pf1745О пръстен Ф190х6,75NBR 70 Sh
ПФ 1762pf1762О пръстен Ф36х2,6Силикон 80 Sh
ПФ 178pf178О пръстен Ф59х5Витон
ПФ 1786pf1786О пръстен Ф64,4х1,8Силикон 70 Sh
ПФ 1802pf1802О пръстен Ф19х2,5Силикон 70 Sh
ПФ 1810pf1810О пръстен Ф11х2,22Силикон 80 Sh
ПФ 1811pf1811О пръстен Ф19х3,33Силикон 80 Sh
ПФ 182pf182О пръстен Ф69,2х5,7Витон
ПФ 183pf183О пръстен Ф35х3,5NBR
ПФ 190pf190О пръстен Ф18х2,65Силикон
ПФ 191pf191О пръстен Ф75х3,5Силикон
ПФ 192pf192О пръстен Ф82,5х3,5Силикон
ПФ 193pf193О пръстен Ф136х3,5Силикон
ПФ 194pf194О пръстен ф92х2,5Витон
ПФ 195pf195О пръстен Ф64,4х1,8Силикон 70 Sh
ПФ 195pf195О пръстен Ф100х3,5Витон
ПФ 196pf196О пръстен Ф68х4Витон
ПФ 197pf197О пръстен Ф55х4Витон
ПФ 209pf209О пръстен Ф9х2,5Витон
ПФ 215pf215О пръстен Ф20х4,5Силикон
ПФ 231pf231О пръстен Ф110х5,3NBR
ПФ 256pf256О пръстен Ф130х3EPDM
ПФ 257pf257О пръстен Ф151,4х4,5EPDM
ПФ 286pf286О пръстен Ф120х7NBR
ПФ 287pf287О пръстен Ф143х7NBR
ПФ 289pf289О пръстен Ф78х5NBR
ПФ 301pf301О пръстен Ф29х1,8EPDM
ПФ 302pf302О пръстен Ф6х3Силикон
ПФ 306pf306О пръстен Ф16х2Силикон 70 Sh
ПФ 307pf307О пръстен Ф44х2Силикон 60 Sh
ПФ 308pf308О пръстен Ф50х3Силикон 60 Sh
ПФ 309pf309О пръстен Ф170х3,55NBR
ПФ 317pf317О пръстен Ф24х6NBR
ПФ 318pf318О пръстен Ф10х4Силикон
ПФ 326pf326О пръстен Ф190х7EPDM
ПФ 340pf340О пръстен Ф126х7NBR
ПФ 350pf350О пръстен Ф28,5х2EPDM
ПФ 353pf353О пръстен Ф51,3х3,5Силикон 60 Sh
ПФ 365pf365О пръстен Ф55х3EPDM 70 Sh
ПФ 366pf366О пръстен Ф48х2EPDM 70 Sh
ПФ 367pf367О пръстен Ф40х3EPDM 70 Sh
ПФ 390pf390О пръстен Ф33х3EPDM
ПФ 394pf394О пръстен Ф59х6EPDM
ПФ 395pf395О пръстен Ф12х2Витон
ПФ 396pf396О пръстен Ф45х3,5Витон
ПФ 406pf406О пръстен Ф60х2,5EPDM
ПФ 415pf415О пръстен Ф8х3,5EPDM
ПФ 416pf416О пръстен Ф16х2EPDM
ПФ 418pf418О пръстен Ф54х5,5NBR
ПФ 419pf419О пръстен Ф45х5NBR
ПФ 426pf426О пръстен Ф10х2,5Силикон
ПФ 439Аpf439aО пръстен Ф85х3,5Витон
ПФ 439Аpf439aО пръстен Ф190х5,8Витон
ПФ 439Аpf439aО пръстен Ф153х4EPDM
ПФ 439Аpf439aО пръстен Ф130х3EPDM
ПФ 443pf443О пръстен Ф148х3,2NBR
ПФ 466pf466О пръстен Ф265х6,5Силикон
ПФ 476pf476О пръстен Ф27х4,5NBR
ПФ 48pf48О пръстен Ф20х3Силикон
ПФ 524pf524О пръстен Ф46х6Силикон
ПФ 526pf526О пръстен Ф32х5Силикон
ПФ 528pf528О пръстен Ф166х5Силикон 70 Sh
ПФ 537pf537О пръстен Ф65х3,5EPDM 80 Sh
ПФ 538pf538О пръстен Ф281х7NBR 70 Sh
ПФ 548pf548О пръстен Ф19х3,5EPDM
ПФ 571pf571О пръстен Ф28х6NBR
ПФ 575pf575О пръстен Ф40х3,5Силикон 80 (70) Sh
ПФ 576pf576О пръстен Ф38х3,7 Силикон 80 (70) Sh
ПФ 588pf588О пръстен Ф24х3,5EPDM 70 Sh
ПФ 591pf591О пръстен Ф42х3Витон
ПФ 622pf622О пръстен Ф7,9х1,5Витон
ПФ 634pf634О пръстен Ф50х1,8EPDM
ПФ 647pf647О пръстен Ф33х2,5EPDM 70 Sh
ПФ 648pf648О пръстен Ф18х2,5EPDM 70 Sh
ПФ 662pf662О пръсотен Ф23х3EPDM 70 Sh
ПФ 666pf666О пръстен Ф94х9EPDM 70 Sh
ПФ 678pf678О пръстен Ф225х7Силикон 70 Sh
ПФ 685pf685О пръстен Ф50х5,5Витон
ПФ 686pf686О пръстен Ф59х5,5Витон
ПФ 687pf687О пръстен Ф20х5Силикон 70 Sh
ПФ 707pf707О пръстен Ф15,3х5Силикон 50 - 70 Sh
ПФ 741pf741О пръстен Ф50х7,5NBR 70 Sh
ПФ 742pf742О пръстен Ф75х6NBR 70 Sh
ПФ 743pf743О пръстен Ф26х4,5NBR 70 Sh
ПФ 744pf744О пръстен Ф87,5х6NBR 70 Sh
ПФ 769pf769О пръстен Ф23,5х2EPDM
ПФ 817pf817О пръстен Ф21,5х5EPDM
ПФ 820pf820О пръстен Ф13х2EPDM
ПФ 824pf824О пръстен Ф65х5Витон
ПФ 872pf872О пръстен Ф15х3EPDM
ПФ 873pf873О пръстен Ф26,64х2,62EPDM
ПФ 874pf874О пръстен Ф40х2,5EPDM
ПФ 880pf880О пръстен Ф50х4,5EPDM
ПФ 881pf881О пръстен Ф58х7,5NBR
ПФ 89pf89О пръстен Ф8,5х1,8EPDM
ПФ 890pf890О пръстен Ф56х7NBR
ПФ 891pf891О пръстен Ф35х4,5NBR
ПФ 892pf892О пръстен Ф46х4,5NBR
ПФ 917pf917О пръстен Ф146х2Витон
ПФ 918pf918О пръстен Ф118х7Витон
ПФ 924pf924О пръстен Ф74,5х5,7Витон
ПФ 924pf924О пръстен Ф29,5х3Витон
ПФ 924pf924О пръстен Ф160х3Витон
ПФ 924pf924О пръстен Ф130х3Витон
ПФ 929pf929О пръстен Ф126х7NBR
ПФ 930pf930О пръстен Ф115х7NBR
ПФ 936pf936О пръстен Ф95х7EPDM
ПФ 937pf937О пръстен Ф118х7EPDM
ПФ 952pf952О пръстен Ф120х4Силикон 70 Sh
ПФ 956pf956О пръстен Ф22х1,8EPDM
ПФ 969pf969О пръстен Ф80х5,5Витон
ПФ 973pf973О пръстен Ф9х2Витон
ПФ 974pf974О пръстен Ф5,5х1,8Витон
ПФ 976pf976О пръстен Ф47,5х1,5NBR
ПФ 978pf978О пръстен Ф15х3,5Витон
ПФ 985pf985О пръстен Ф21,5х4Силикон