Инструментална екипировка (пресформи)

 
Пресформите са инструменти за вулканизиране на еластомерни уплътнения. Описаните тук пресформи са вече изработени. Изделията съответстващи на пресформите се произвеждат при поръчка.
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

ПФ за клампови уплътнения

Номера и описания на пресформите

ПресформачертежОписаниеМатериал
ПФ 1036pf1036Клампово уплътнение Ду=25Силикон 70 Sh
ПФ 1038pf1038Клампово уплътнение Ду=10Силикон 70 Sh
ПФ 1174pf1174Клампово уплътнение Ду=200EPDM 70 Sh
ПФ 1240pf1240Клампово уплътнение Ду=65Силикон 70 Sh
ПФ 1311pf1311Клампово уплътнениеДу=65Силикон 70 Sh
ПФ 1401pf1401Клампово уплътнение Ду=48Силикон 70 Sh
ПФ 1436pf1436Клампово уплътнение Ду=20Силикон 70 Sh
ПФ 1437pf1437Клампово уплътнение Ду=10Силикон 70 Sh
ПФ 1466Аpf1466aКлампово уплътнение Ду=10 Ф10,8Силикон 70 Sh
ПФ 1466Вpf1466ВКлампово уплътнение Ду=10 Ф12Силикон 70 Sh
ПФ 1505pf1505Клампово уплътнение Ду=35Силикон 70 Sh
ПФ 1516pf1516Клампово уплътнение Ду=80EPDM 70 Sh
ПФ 1519pf1519Клампово уплътнение Ду=65EPDM 70 Sh
ПФ 1529pf1529Клампово уплътнение Ду=20Силикон 80 Sh
ПФ 1530pf1530Клампово уплътнение Ду=100EPDM 70 Sh
ПФ 1550pf1550Клампово уплътнение Ду=150EPDM 70 Sh
ПФ 1565pf1565Клампово уплътнение Dу 50Силикон 70 Sh
ПФ 1566pf1566Клампово уплътнение Dу 65Силикон 70 Sh
ПФ 1602pf1602Клампово уплътнение Ф66хФ91,3х7неизвестен
ПФ 1668pf1668Клампово уплътнение Ду=40Силикон 70 Sh
ПФ 1689pf1689Клампово уплътнение Ду=200Силикон 70 Sh
ПФ 1701pf1701Клампово уплътнение Ду=20EPDM 70 Sh
ПФ 1736pf1736Клампово уплътнение Ду=65EPDM 70 Sh
ПФ 1742pf1742Клампово уплътнение Ду=40EPDM 70 Sh
ПФ 261pf261Клампово уплътнение Ду=165Силикон
ПФ 556pf556Клампово уплътнение Ду=35Силикон 70 Sh
ПФ 613pf613Клампово уплътнение Ду=50Силикон 70 Sh - бял
ПФ 614pf614Клампово уплътнение Ду=40Силикон 70 Sh - бял
ПФ 615pf615Клампово уплътнение Ду=50 с бордEPDM 70 Sh
ПФ 722pf722Клампово уплътнение Ду=50EPDM 70 Sh
ПФ 723pf723Клампово уплътнение Ду=100EPDM 70 Sh
ПФ 724pf724Клампово уплътнение Ду=75EPDM 70 Sh
ПФ 725pf725Клампово уплътнение Ду=100EPDM 70 Sh
ПФ 726pf726Клампово уплътнение Ду=35EPDM
ПФ 727pf727Клампово уплътнение Ду=45EPDM
ПФ 728pf728Клампово уплътнение Ду=75EPDM
ПФ 729pf729Клампово уплътнение Ду=20EPDM
ПФ 73pf73Клампово уплътнение Ду=100Силикон
ПФ 752pf752Клампово уплътнение Ду= 55EPDM
ПФ 782pf782Клампово уплътнение Ду=40EPDM
ПФ 783pf783Клампово уплътнение Ду=80EPDM
ПФ 784pf784Клампово уплътнение Ду=125EPDM