Инструментална екипировка (пресформи)

 
Пресформите са инструменти за вулканизиране на еластомерни уплътнения. Описаните тук пресформи са вече изработени. Изделията съответстващи на пресформите се произвеждат при поръчка.
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

ПФ за маншети

 
Номера и описания на пресформите

ПресформачертежОписаниеМатериал
ПФ 1023pf1023К маншет Ф42хФ50х3,3NBR 80 Sh
ПФ 1040pf1040К маншет Ф12хФ18х4NBR 80 Sh
ПФ 1077pf1077Г маншет Д7=93Витон / EPDM
ПФ 1078pf1078К маншет Ф25хФ33х5,5PUR
ПФ 110pf110К маншет Ф14хФ25х5силикон
ПФ 1128pf1128Г маншет Д7=46Витон
ПФ 1147pf1147Г маншет Д7=95,25Витон
ПФ 1152pf1152Г маншет Д7=29EPDM 70 Sh
ПФ 1162pf1162К маншет Ф25хФ33х5,5EPDM 70 Sh
ПФ 1192pf1192Г маншет Д7=42/43 Ф30хФ42,6EPDM
ПФ 1229pf1229К маншет Ф12хФ22х6 - Няма чертежиEPDM
ПФ 1244pf1244S+чистач маншет Ф32хФ42х8/10NBR 80 Sh
ПФ 1257pf1257К6 маншетЛят PUR
ПФ 1258pf1258А2 маншет Лят PUR
ПФ 1261pf1261К маншет Ф72хФ97х10Силикон 80 Sh
ПФ 1267pf1267К маншет Ф220хФ260х22NBR 80 Sh
ПФ 1269pf1269К маншет Ф12хФ22х5Силикон
ПФ 1270pf1270К/S маншет Ф25хФ35х8,5Витон
ПФ 1274pf1274Г маншет Д7=57 Ф40хФ58Витон
ПФ 1290pf1290А маншет Ф65хФ75NBR / АСт3
ПФ 1291pf1291S маншет - усилен Ф63,5хФ78,5х9PUR/NBR
ПФ 1326pf1326К маншет Ф25хФ35х8NBR 80 Sh
ПФ 1334 V маншет двоен Ф39хФ53х4,8Витон
ПФ 1338pf1338К маншет Ф162хФ180х9EPDM 80 Sh
ПФ 1354pf1354К маншет Ф6,1хФ13,1х7,6NBR 80 Sh
ПФ 1355pf1355К6 маншет Ф18хФ25,15х5,8NBR 80 Sh
ПФ 1361pf1361К6 маншет Ф16хФ21х6Витон
ПФ 1367pf1367К16 маншет Ф16хФ40х12х4NBR 80 Sh
ПФ 137pf137S маншет Ф30,5хФ54,5х9NBR
ПФ 1373pf1373К маншет Ф70хФ80х4,5NBR 70-80 Sh
ПФ 1374pf1374К6 маншет Ф18хФ26х5NBR / Витон
ПФ 1375pf1375К6 маншет Ф28хФ36х6NBR / Витон
ПФ 1376pf1376А11 маншет Ф18хФ26Х4,5/6NBR / Витон
ПФ 1377pf1377А11 маншет Ф28хФ36Х4,5/6NBR / Витон
ПФ 1384pf1384А11 маншет Ф30хФ40Х7,5/10Витон
ПФ 1385pf1385А2 маншет Ф40хФ50х6,5/8Витон
ПФ 1408pf1408Г маншет Д7=47,8 MPN88-028Витон
ПФ 1415pf1415К маншет Ф22хФ40х8Силикон 70 Sh
ПФ 142pf142К маншет Ф8хФ14х5,5EPDM
ПФ 1440pf1440К маншет Ф12хФ22,5х5/7Силикон 80 Sh
ПФ 1447pf1447Г маншет Д7=37 MМ.022 за SicEPDM
ПФ 1456pf1456К5-Р маншет Ф17хФ31х6,21NBR 80 Sh
ПФ 1458pf1458К6 маншет Ф93хФ113х11NBR 80 Sh
ПФ 1459pf1459К маншет Ф13хФ22,5х5/7Силикон 70 Sh
ПФ 146pf146S маншет Ф20хФ30х5NBR
ПФ 1467 Двоен маншет 15 Ф40хФ50х2,7EPDM 70 Sh
ПФ 1474 U маншет Ф46хФ60,5х4,8NBR 70 Sh
ПФ 148pf148Г маншет Д7=48 ММ37-033,5EPDM
ПФ 152pf152К маншет Ф70хФ85х12,5Витон
ПФ 1520pf1520К1 маншет Ф14х22х6/4,4Силикон 80 Sh +1% RS75
ПФ 1526pf1526К маншет Ф12,3хФ20,5х5,2Силикон 80 Sh
ПФ 1537pf1537К маншет Ф18хФ24х6Силикон 80 Sh
ПФ 154pf154Г маншет Д7=80 ММ32.060Витон
ПФ 1549pf1549К1 маншет Ф14,8х22х6/4,4Силикон 70 Sh +5% RS75
ПФ 1551 U маншет Ф64хФ80х3,7/4,3NBR 70 Sh
ПФ 1560 U маншет Ф65хФ81,5х3,7/5,2NBR 70 Sh
ПФ 1563pf1563Г маншет Д7=55.8 ММ32.038Витон
ПФ 157pf157К маншет Ф45хФ66,5х10PUR
ПФ 1613pf1613К6 маншет Ф18хФ34х8EPDM 50 Sh
ПФ 1616pf1616К6 маншет Ф230хФ251,5х12Силикон 70 Sh
ПФ 1625pf1625К маншет ф270хф305х14NBR 70 Sh
ПФ 1645pf1645К 16 маншет ф13хф126х20NBR 80 Sh
ПФ 1659 V двойнодействащ маншетNBR 70 Sh
ПФ 1716pf1716К маншет Ф74хФ81х5Силикон 80 Sh
ПФ 172pf172Г маншет Д7=61 ММ37.040-043Витон
ПФ 1724pf1724Г маншет MPN 015 WILOEPDM 70 Sh
ПФ 1725pf1725К маншет Ф106хФ132х12EPDM 80 Sh
ПФ 1756 Маншет Ф21,8хФ35,5х10NBR 50 Sh
ПФ 1782 U - маншет Ф22хФ30,6х2,5NBR 80 Sh
ПФ 1784 К1 - маншет Ф18,3хФ29,7х6,8Витон
ПФ 1789pf1789К6 маншет Ф36,4хФ44,55х4,9Витон
ПФ 1842 U маншет Ф31,3хФ42,5х3,4NBR 80 Sh
ПФ 185pf185К маншет Ф20хФ38х12NBR
ПФ 186pf186К маншет Ф38хФ50х6,5NBR
ПФ 203pf203Г маншет Д7=60,35 ММ32.040Витон
ПФ 210pf210S маншет Ф98хФ128х19NBR
ПФ 211pf211S маншет Ф20хФ26х4NBR
ПФ 213pf213К маншет Ф70хФ82х9PUR
ПФ 22pf22К5 маншет Ф50хФ64х8NBR
ПФ 224pf224Г маншет Д7=47,65 ММ37.028.Cr21Витон
ПФ 230pf230Г маншет Д7=65 MDH 045Витон
ПФ 236pf236Г маншет Д7=26,9 MFG015NBR
ПФ 238pf238Г маншет Д7=25 MFG 014NBR
ПФ 241pf241Г маншет Д7=43 MFG 028EPDM
ПФ 241Бpf241БГ маншет Д7=43 Гьотце 028 - СИКNBR 70 Sh
ПФ 241Сpf241СГ маншет Д7=43 MPN 025 - КерамикаВитон
ПФ 244pf244К маншет Ф75хФ100х15EPDM
ПФ 253pf253S маншет Ф8,3хФ16х6EPDM
ПФ 254pf254К6 маншет Ф45хФ55х10PUR
ПФ 255pf255К6 маншет Ф16хФ26х6PUR
ПФ 258pf258S6 маншет Ф50хФ70х11PUR
ПФ 262pf262К маншет Ф48хФ64х7/5,5NBR
ПФ 266pf266S маншет Ф20хФ32х8NBR
ПФ 271pf271К6 маншет Ф40хФ60х10PUR
ПФ 274pf274К6 маншет Ф30хФ38х6,2NBR 60 Sh
ПФ 282pf282Г маншет Д7=75 MFG.055Витон
ПФ 284pf284К3 маншет Ф34хФ40х7PUR 85 Sh
ПФ 288pf288К маншет Ф3,7хФ11х4,3PUR
ПФ 290pf290Г маншет Д7=60,35NBR
ПФ 300pf300Г маншет Д7=32 ММ32.016Витон
ПФ 304pf304Г маншет Д7=50EPDM
ПФ 315pf315S маншет Ф35хф46х6,5NBR
ПФ 319pf319Г маншет Д7=59Витон
ПФ 322pf322К маншет Ф32хФ52х11PUR 85 Sh
ПФ 323pf323К6 маншет Ф22хФ30х5,5PUR 85 Sh
ПФ 328pf328К6 маншет Ф23,8хФ32,4х3,5PUR
ПФ 330pf330S маншет Ф15хФ22х5NBR
ПФ 335pf335К маншет Ф129,7хФ160х18NBR
ПФ 336pf336К маншет Ф120хФ149х15NBR
ПФ 337pf337К маншет Ф85хФ105х10,5NBR
ПФ 338pf338К6 маншет Ф55хФ70х9,3Витон
ПФ 339pf339Г маншет Д7=66Витон
ПФ 341pf341К6 маншет Ф55хФ72х10PUR
ПФ 345pf345S маншет Ф38хФ50х9NBR 70 Sh
ПФ 346pf346К маншет Ф42хФ50х7NBR 70 Sh
ПФ 356pf356К6 маншет Ф43хФ54х8Витон
ПФ 358pf358S маншет Ф6хФ12х4,3EPDM
ПФ 359pf359Г маншет Д7=64,5NBR
ПФ 361 Маншет по чертеж на клиентСиликон/EPDM
ПФ 368pf368К маншет Ф35хФ55х8EPDM 70 Sh
ПФ 371pf371К маншет Ф30хФ44х8EPDM
ПФ 38pf38Г маншет Д7=70 /гладък/ MFG 050EPDM
ПФ 388pf388К маншет Ф13,5хФ24х9,5Силикон/Витон
ПФ 393pf393К маншет Ф58хФ81х13EPDM
ПФ 398pf398S маншет Ф28хФ36х3,5EPDM
ПФ 412pf412К5 маншет Ф22хФ29х,5NBR
ПФ 414pf414К маншет Ф35хФ44х7,5PUR
ПФ 431pf431К маншет Ф100хФ120х13PUR
ПФ 432pf432К маншет Ф120хФ140х13PUR
ПФ 434pf434Г маншет Д7=37EPDM
ПФ 437pf437К6 маншет Ф56хФ72х10PUR
ПФ 46pf46Г маншет Д7=69,85 MPN-050NBR
ПФ 462pf462К маншет Ф49,8хФ63х8EPDM/PUR
ПФ 463pf463К маншет двойнодействащNBR
ПФ 470pf470К маншет Ф50хФ58х10NBR
ПФ 471pf471К маншет Ф31,5хФ42х5,5NBR
ПФ 474pf474К маншет Ф19хФ25х4NBR 70 Sh
ПФ 475pf475S маншет+чистач Ф10хФ14х5NBR 80 Sh
ПФ 496pf496К маншет Ф46хФ63х6,8EPDM
ПФ 51pf51К маншет Ф15,3хФ24х5,7силикон
ПФ 514 К маншет широк статиченPUR
ПФ 520pf520К маншет Ф35,5хФ45,5х3Витон
ПФ 521pf521К маншет Ф80хФ88х6NBR
ПФ 522pf522К маншет Ф12хФ16х3,8NBR
ПФ 523pf523К маншет Ф32хФ45х8PUR
ПФ 525pf525К маншет Ф85хФ65х10NBR
ПФ 547pf547S маншет Ф25хФ35х7EPDM 80 Sh
ПФ 558pf558S маншет ф60хф70х8EPDM 80 Sh
ПФ 580pf580К маншет Ф7,5хФ13х5NBR
ПФ 587pf587К6 маншет Ф23хФ37х8Витон
ПФ 592pf592S маншет ф10хф16х5NBR 70 Sh
ПФ 594pf594К маншет Ф50хФ58х6NBR
ПФ 595pf595S маншет + чисач Ф20хФ30х7NBR 80 Sh
ПФ 636 Маншет за центрофуга LWG-25EPDM
ПФ 659pf659Г маншет Д7=50EPDM
ПФ 682pf682К маншет Ф6хФ12х4,2 - няма чертежEPDM
ПФ 684pf684К маншет Ф14,8хФ20,5х6,5EPDM 70 Sh
ПФ 713pf713Г маншет Д7=45Витон
ПФ 714pf714Г маншет Д7=40,5Витон
ПФ 714Аpf714aГ маншет Д7=40,5Витон
ПФ 733pf733К маншет Ф12хФ63х16EPDM 80 Sh
ПФ 734pf734К маншет Ф16хФ28х7EPDM 80 Sh
ПФ 735pf735К маншет Ф20хФ80х22EPDM 80 Sh
ПФ 736pf736К маншет Ф54хФ73х14EPDM 80 Sh
ПФ 756pf756К маншет Ф20хФ45х20EPDM 80 Sh
ПФ 758pf758К маншет Ф25хФ40х8Витон
ПФ 760Аpf760aК маншет двойнодействащ Ф73хФ82,5х17NBR
ПФ 767pf767Г маншет Д7=171EPDM
ПФ 772 S маншет по чертеж Ф62хФ96х35PUR
ПФ 773 S маншет по чертеж Ф110хФ144х35PUR
ПФ 781pf781S2 маншет Ф63хФ83х10EPDM
ПФ 785pf785Г маншет Д7=35Витон
ПФ 785Аpf785aГ маншет Д7=35EPDM 40 Sh
ПФ 790pf790К6 маншет Ф24хФ32х4NBR 80 Sh
ПФ 810pf810S6 маншет Ф5хФ12х5,5PUR
ПФ 822pf822К маншет Ф53хФ62х7EPDM
ПФ 823pf823К6 маншет Ф26,6хФ37,6х6,6PUR
ПФ 898pf898К6 маншет Ф32хФ46х10NBR 80 Sh
ПФ 906 Маншет голям Ф138хФ178х20EPDM 80 Sh
ПФ 907 Маншет малък Ф114хФ148х30EPDM 80 Sh
ПФ 909pf909К1 маншет Ф125хФ145х16PUR
ПФ 915pf915Г маншет Д7=121NBR
ПФ 93pf93Г маншет Д7=52 MPN-030NBR
ПФ 93Apf93aГ маншет Д7=50,8 MPN-030NBR