Високотемпературни изолации и уплътнения

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

Хартия от керамично влакноПараметри:
Дебелинаот 2 до 6 mm
Ширина на листа500 mm или 1000 mm
Плътност< 230 kg/m3
Якост на опън > 1000 N/mm2
Органични свързващи вещества < 10%
Максимална работна температура+1200 °C
Характеристики
Керамичната хартия е изработена от керамични фибри с висока чистота с добавени малки количества органично свързващо вещесство. Благодарение на високотехнологичния процес на изработка, този материал има хомогенна структура, характеризираща се с ниска термопроводимост и добра якост при обработка.Лесно се реже със стандартни инструменти. Може да се огъва и да се обвива около повечето форми, което гарантира висока ефективност на топлоизолацията в много индустриални приложения.Керамичната хартия демонстрира отлична химическа устойчивост и издържа на повечето корозионни агенти с изключение на флуорна (hydrofluoric) и фосфорна (ortophosphoric) киселина, както и на силни алкали.При овлажняване с вода или пара, керамичната хартия възстановява термичните и физическите си свойства след изсъхване.

Приложения
Термоизолация и уплътнение на индустриални и битови уреди
Леярска екипировка
Като разделящ материал при спойки и заварки
Като допълнителна изолация в металолеенето
Различни покрития
Гъвкави компенсатори