Металорежещи инструменти

 
 
Стругарски ножове със запоени твърдосплавни пластини

Стругарски ножове със запоени твърдосплавни пластини

 
Фрези

Фрези

 
Свредели

Свредели

 
Центрови свредели

Центрови свредели

 
Зенкери

Зенкери

 
Плашки

Плашки

 
Метчици

Метчици

 
Райбери

Райбери