Магнитни и пневматични вентили за вода, масло, въздух и пара

 
 
Магнетвентили тип B203, B204, B205, B206 и B222

Магнетвентили тип B203, B204, B205, B206 и B222

2/2 (двупътен) магнетвентил ¼'' - 1''тип B203, B204, B205, B206 и B222 - нормално затворен
 
Магнетвентили тип D223, D224 и D225

Магнетвентили тип D223, D224 и D225

2/2 (двупътен) магнетвентил 1¼'' - 2''тип D223, D224 и D225 - нормално затворен
 
Магнетвентили тип D232, D233 и D234

Магнетвентили тип D232, D233 и D234

2/2 (двупътен) магнетвентил 3/8'' - 3/4''тип D232, D233 и D234 - нормално затворен
 
Магнетвентили тип D887, D888, D889, D890 и D892

Магнетвентили тип D887, D888, D889, D890 и D892

2/2 (двупътен) магнетвентил 1/4'' - 1''тип D887, D888, D889, D890 и D892 - нормално затворен
 
Магнетвентили тип D634, D635 и D636

Магнетвентили тип D634, D635 и D636

2/2 (двупътен) бутален магнетвентил 1/4'' - 1/2''тип D634, D635 и D636 - нормално затворен
 
Бутални пневмо-вентили с наклонено вретено - 3/8

Бутални пневмо-вентили с наклонено вретено - 3/8'' до 2'' (БРОНЗ) PN16