Технически (инженерни) пластмаси

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

Поливинилхлорид (PVC)