Технически (инженерни) пластмаси

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

Свойства и характеристики на пластмасите

    Общи характеристики и свойства на пластмасите (pdf ~2 MB)

    Химически характеристики на пластмасите (pdf ~1.7 MB)

    Препоръки за машинна обработка на пластмасите (pdf ~1.8 MB)Температурна диаграма на пластмасите