Технически (инженерни) пластмаси

 
 
Свойства и характеристики на пластмасите

Свойства и характеристики на пластмасите

Таблична информация за физическите и химични свойства на пластмасите за улесняване на избора на пластмаса за конкретно приложение.
 
Полиамид

Полиамид

Яка инженерна пластмаса с висока износоустойчивост

Марки екструдиран полиамид:
TECAMID 6 (PA 6)
TECAM 6 Mo (PA 6)

Марки лят полиамид:
TECAST T (PA 6 G)
TECAGLIDE (PA 6 G)
 
Полиацетал

Полиацетал

Инженерна пластмаса с висока якост и стабилност на размерите, многостранно приложение

Марки:
TECAFORM AH (POM-C)
TECAFORM AH LA (POM-C)
TECAFORM AD (POM-C)
 
Тефлон

Тефлон

Химически устойчива високотемпературна пластмаса с добра UV-резистивност и много добри плъзгащи свойства

Марки:
TECAFLON (PTFE)

PTFE + графит
 
Полиетилен

Полиетилен

Инженерна пластмаса с много ниска влагопоглъщаемост, много добри електроизолационни свойства, ниска плътност

Марки:
TECAFINE PE (PE-HD)
TECAFINE PE schwarz (PE-HD)

 
Поликарбонат (органично стъкло)

Поликарбонат (органично стъкло)

Прозрачна инженерна пластмаса със стабилност на размерите

 
Поливинилхлорид (PVC)

Поливинилхлорид (PVC)