Механични челни уплътнения

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

Помощна документация за МЧУ


 Пълен каталог механични челни уплътнения предлагани от Микромакс Трейд (~ 4 MB)

 Инструкция за монтаж на МЧУ (Изисквания при монтажа и експлоатацията на контактни челни уплътнения)

 Данни за замяна на уплътнителен възел от набивка на механично челно уплътнение

 Технически въпросник за пресмятане и конструиране на контактно челно уплътнение