Механични челни уплътнения

 
 
Тип МFN

Тип МFN

Уплътнение с широк спектър на приложение. За уплътняване на неутрални и слабо агресивни течности без механични примеси
 
Тип MM3

Тип MM3

За помпи транспортиращи неутрални и агресивни течности без механични примеси и за горещи флуиди.
 
Тип МM (Goetze)

Тип МM (Goetze)

Използва се в помпи транспортиращи вода, млечни продукти, бира, вино, неутрални и агресивни течности с и без механични примеси
 
Тип МFG

Тип МFG

За помпи транспортиращи неутрални и агресивни течности с и без механични примеси
 
Тип МBA

Тип МBA

Това е уплътненито с най-къса работна дължина. Широко приложимо в помпи транспортиращи неутрални и слабо агресивни течности, с и без без механични примеси.
 
Тип МPN

Тип МPN

Уплътнение с широк спектър на приложение. Използва се в помпи транспортиращи неутрални и агресивни течности с и без механични примеси и за горещи флуиди
 
Тип MBC4

Тип MBC4

Челно уплътнение за възли с високо налягане
 
Тип МBC5

Тип МBC5

За помпи транспортиращи неутрални и агресивни течности, чисти или с наличие на механични примеси
 
Тип MBC3-Dry

Тип MBC3-Dry

Сухо челно уплътнение за миксери, бъркачки, агитатори
 
Тип МDH

Тип МDH

Двойно механично уплътнение от серията MDH. Използва се в помпи транспортиращи неутрални и агресивни течности, чисти или с наличие на механични примеси. Широко използвано за уплътняване на вертикални валове на малки и средни разбъркващи устройства.
 
Тип CRANE2100

Тип CRANE2100

Вариант на уплътнението MFG със зъби за предотвратяване на превъртането
 
Тип MMCH (Chesterton)

Тип MMCH (Chesterton)

Подходящо за работа с вискозни (гъсти) течности и флуиди с твърди включения склонни към отлагане
 
Тип MKK

Тип MKK

Удобни при монтаж в къси камери или за замяна на уплътнителен възел със семеринги
 
Тип MS1

Тип MS1

Широко приложение при помпи в химическата и хранителновкусовата промишленост
 
Тип MS2

Тип MS2

Широко приложение при помпи в химическата и хранително-вкусовата промишленост
 
Тип MCR

Тип MCR

За влагане в многостъпални помпи Grundfos, модели CR(N) от 8 до 32
 
Тип MCR1

Тип MCR1

За влагане в многостъпални помпи Grundfos, модели CR(N)
 
Контратела

Контратела

Контратела (неподвижна част) за механични челни уплътнения. Типове, размери, материали
 
Помощна документация за МЧУ

Помощна документация за МЧУ

  • Каталог механични челни уплътнения предлагани от Микромакс Трейд
  • Инструкция за монтаж на МЧУ (Изисквания при монтажа и експлоатацията на контактни челни уплътнения)
  • Данни за замяна на уплътнителен възел от набивка на механично челно уплътнение
  • Технически въпросник за пресмятане и конструиране на контактно челно уплътнение