Технически (инженерни) пластмаси

Поливинилхлорид (PVC)