Специални каучукови уплътнители

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

Уплътнители за холендрови връзки
 
Размери [mm]:

ОзначениеdD_HПресформа
холендров упл. Ду=24 сложен п-л1280
холендров упл. Ду=38 сложен п-л1282
холендров упл. по чертеж620
холендров упл. Ф11.8xФ20.2x411.820.24187
холендров упл. Ф17.7xФ26x517.7265188
холендров упл. Ф22xФ32x522325483
холендров упл. Ф24xФ34x524345481
холендров упл. Ф24xФ34x52434550
холендров упл. Ф30xФ40x530405482
холендров упл. Ф31xФ40x53140580
холендров упл. Ф36xФ46x536465483
холендров упл. Ф36xФ46x53646579
холендров упл. Ф38xФ47.3x73847.37498
холендров упл. Ф41.8xФ51.8x641.851.86484
холендров упл. Ф42xФ52x64252680
холендров упл. Ф42xФ52x6.342526.349
холендров упл. Ф48xФ58x548585667
холендров упл. Ф51xФ59x4.551594.51357
холендров упл. Ф53.8xФ63.8x653.863.86485
холендров упл. Ф54xФ64x65464650
холендров упл. Ф54xФ64x65464679
холендров упл. Ф54xФ64x7546471248
холендров упл. Ф54xФ64x8546481073
холендров упл. Ф54xФ64.2x65464.26174
холендров упл. Ф67xФ73x3.567733.51704
холендров упл. Ф70.8xФ80.8x770.880.87486
холендров упл. Ф71xФ81x77181749
холендров упл. Ф77xФ90x6.577906.51650
холендров упл. SMS Ф81.2xФ94.9x681.294.96516
холендров упл. Ф83.8xФ93.8x783.893.87487
холендров упл. Ф84xФ92x78492750
холендров упл. Ф85xФ95x585955541
холендров упл. Ф103.8xФ113.8x7103.8113.87488
холендров упл. Ф104.2xФ114x7104.2114749