Статични уплътнения

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

О-Пръстени NBR


Материал: NBR = Nitril-butadiene rubber
Свойства:
твърдост по Shore A: 40 - 90
температурен диапазон °С: -30 +85
якост на опън N/mm2: 5 - 15
устойчивост на разкъсване: незадоволителна
устойчивост на триене: много добра
 
Размери [mm]:
d - вътрешен диаметър, w - дебелина;
Означениеdw
ф1.1x1.5NBR1.11.5
ф1.2x1.5NBR1.21.5
ф1.78x1.02NBR1.781.02
ф2x1NBR21
ф2x1.5NBR21.5
ф2x1.8NBR21.8
ф2.2x1.8NBR2.21.8
ф2.5x1NBR2.51
ф2.5x1.5NBR2.51.5
ф2.5x2NBR2.52
ф2.6x1.2NBR2.61.2
ф2.9x1.78NBR2.91.78
ф3x1NBR31
ф3x1.5NBR31.5
ф3x2NBR32
ф3x3NBR33
ф3.1x1.6NBR3.11.6
ф3.17x1.78NBR3.171.78
ф3.3x2.4NBR3.32.4
ф3.4x1.8NBR3.41.8
ф3.5x1NBR3.51
ф3.5x1.5NBR3.51.5
ф3.5x2NBR3.52
ф3.5x3NBR3.53
ф4x1NBR41
ф4x1.5NBR41.5
ф4x2NBR42
ф4x2.5NBR42.5
ф4x3NBR43
ф4.1x1.6NBR4.11.6
ф4.1x1.8NBR4.11.8
ф4.1x2.4NBR4.12.4
ф4.3x2.4NBR4.32.4
ф4.48x1.78NBR4.481.78
ф4.5x1.5NBR4.51.5
ф4.5x1.6NBR4.51.6
ф4.5x2NBR4.52
ф4.5x2.25NBR4.52.25
ф4.5x2.5NBR4.52.5
ф4.76x1.78NBR4.761.78
ф4.9x1.9NBR4.91.9
ф5x1NBR51
ф5x1.3NBR51.3
ф5x1.5NBR51.5
ф5x1.8NBR51.8
ф5x2NBR52
ф5x2.5NBR52.5
ф5x3NBR53
ф5.3x2.65NBR5.32.65
ф5.4x1.9NBR5.41.9
ф5.5x1.6NBR5.51.6
ф6x1.5NBR61.5
ф6x2NBR62
ф6x2.5NBR62.5
ф6x3NBR63
ф6x3.55NBR63.55
ф6.75x1.78NBR6.751.78
ф7x3NBR73
ф8x2NBR82
ф8x2.5NBR82.5
ф8x3NBR83
ф8.73x1.78NBR8.731.78
ф9x2NBR92
ф9x2.5NBR92.5
ф9x3NBR93
ф9.3x2.4NBR9.32.4
ф9.5x1.8NBR9.51.8
ф9.5x2.75NBR9.52.75
ф10x1.5NBR101.5
ф10x2NBR102
ф10x2.5NBR102.5
ф10x3NBR103
ф10.5x2.5NBR10.52.5
ф11x2NBR112
ф11x3NBR113
ф11.3x2.4NBR11.32.4
ф11.5x2.5NBR11.52.5
ф12x1.5NBR121.5
ф12x2NBR122
ф12x2.5NBR122.5
ф12x3NBR123
ф12x5NBR125
ф12.37x2.62NBR12.372.62
ф12.42x1.78NBR12.421.78
ф12.5x1.8NBR12.51.8
ф12.5x2NBR12.52
ф12.5x3NBR12.53
ф12.5x5.3NBR12.55.3
ф12.6x2.5NBR12.62.5
ф13x1.5NBR131.5
ф13x1.8NBR131.8
ф13x2NBR132
ф13x2.5NBR132.5
ф13x3NBR133
ф13x3.5NBR133.5
ф13x4NBR134
ф13.1x2.62NBR13.12.62
ф13.3x2.4NBR13.32.4
ф13.5x2NBR13.52
ф13.6x2.4NBR13.62.4
ф14x1NBR141
ф14x1.5NBR141.5
ф14x2NBR142
ф14x2.5NBR142.5
ф14x3NBR143
ф14x3.5NBR143.5
ф14x4NBR144
ф14x5NBR145
ф14.3x2.4NBR14.32.4
ф14.6x2.4NBR14.62.4
ф15x1.5NBR151.5
ф15x1.8NBR151.8
ф15x2NBR152
ф15x2.5NBR152.5
ф15x3NBR153
ф15x3.5NBR153.5
ф15x4NBR154
ф15x5NBR155
ф15.08x2.62NBR15.082.62
ф15.5x1.5NBR15.51.5
ф15.5x2NBR15.52
ф15.5x2.6NBR15.52.6
ф15.5x2.65NBR15.52.65
ф15.6x2.5NBR15.62.5
ф16x1.5NBR161.5
ф16x1.8NBR161.8
ф16x2NBR162
ф16x2.5NBR162.5
ф16x2.65NBR162.65
ф16x3NBR163
ф16x3.5NBR163.5
ф16x4NBR164
ф16x5NBR165
ф16.5x2.5NBR16.52.5
ф16.56x1.78NBR16.561.78
ф17x1.5NBR171.5
ф17x2NBR172
ф17x2.5NBR172.5
ф17x2.65NBR172.65
ф17x3NBR173
ф17x3.5NBR173.5
ф17x4NBR174
ф17x5.3NBR175.3
ф17x6NBR176
ф17.3x2.4NBR17.32.4
ф18x1.5NBR181.5
ф18x2NBR182
ф18x2.5NBR182.5
ф18x3NBR183
ф18x3.5NBR183.5
ф18x3.55NBR183.55
ф18x4NBR184
ф18x5NBR185
ф18x6NBR186
ф18.5x2.5NBR18.52.5
ф18.64x3.53NBR18.643.53
ф18.72x2.62NBR18.722.62
ф19x1.5NBR191.5
ф19x2NBR192
ф19x2.5NBR192.5
ф19x2.65NBR192.65
ф19x3NBR193
ф19x3.5NBR193.5
ф19x4NBR194
ф19.5x2.5NBR19.52.5
ф19.7x2.65NBR19.72.65
ф20x1.5NBR201.5
ф20x2NBR202
ф20x2.2NBR202.2
ф20x2.5NBR202.5
ф20x2.65NBR202.65
ф20x3NBR203
ф20x3.5NBR203.5
ф20x3.55NBR203.55
ф20x4NBR204
ф20x4.5NBR204.5
ф20x5NBR205
ф20.35x1.78NBR20.351.78
ф20.6x2.3NBR20.62.3
ф21x2NBR212
ф21x2.5NBR212.5
ф21x3NBR213
ф21x3.5NBR213.5
ф21.5x2NBR21.52
ф22x1.7NBR221.7
ф22x2NBR222
ф22x2.5NBR222.5
ф22x3NBR223
ф22x3.5NBR223.5
ф22x4NBR224
ф22x4.5NBR224.5
ф22x5NBR225
ф22.22x2.62NBR22.222.62
ф22.8x1.8NBR22.81.8
ф23x2NBR232
ф23x2.5NBR232.5
ф23x3NBR233
ф23x3.5NBR233.5
ф23x3.55NBR233.55
ф23.47x2.62NBR23.472.62
ф23.5x3NBR23.53
ф23.5x3.6NBR23.53.6
ф23.6x3.55NBR23.63.55
ф24x2NBR242
ф24x2.5NBR242.5
ф24x3NBR243
ф24x3.5NBR243.5
ф24x4NBR244
ф24x5NBR245
ф24x6NBR246
ф24.7x2.67NBR24.72.67
ф25x1.8NBR251.8
ф25x2NBR252
ф25x2.5NBR252.5
ф25x3NBR253
ф25x3.5NBR253.5
ф25x3.6NBR253.6
ф25x3.65NBR253.65
ф25x4NBR254
ф25x5NBR255
ф25.12x1.78NBR25.121.78
ф26x2NBR262
ф26x3NBR263
ф26x3.5NBR263.5
ф26x4NBR264
ф26x4.5NBR264.5
ф26.2x3NBR26.23
ф27x2NBR272
ф27x2.5NBR272.5
ф27x3NBR273
ф27x3.5NBR273.5
ф27x4NBR274
ф27x4.5NBR274.5
ф28x1.5NBR281.5
ф28x2NBR282
ф28x2.5NBR282.5
ф28x3NBR283
ф28x3.5NBR283.5
ф28x3.55NBR283.55
ф28x3.65NBR283.65
ф28x4NBR284
ф28x5NBR285
ф28x5.2NBR285.2
ф28x6NBR286
ф28.17x3.53NBR28.173.53
ф28.3x1.78NBR28.31.78
ф29x2NBR292
ф29x3NBR293
ф29x3.5NBR293.5
ф29x4NBR294
ф29x4.5NBR294.5
ф29x5NBR295
ф29.2x3NBR29.23
ф29.5x2.5NBR29.52.5
ф30x2NBR302
ф30x2.5NBR302.5
ф30x3NBR303
ф30x3.5NBR303.5
ф30x3.55NBR303.55
ф30x4NBR304
ф30x4.5NBR304.5
ф30x5NBR305
ф31x2NBR312
ф31x2.5NBR312.5
ф31x3NBR313
ф31x3.5NBR313.5
ф31x4NBR314
ф31x4.5NBR314.5
ф31x5NBR315
ф31x6NBR316
ф31.34x3.53NBR31.343.53
ф31.42x2.62NBR31.422.62
ф32x2NBR322
ф32x2.5NBR322.5
ф32x3NBR323
ф32x3.5NBR323.5
ф32x3.55NBR323.55
ф32x4NBR324
ф32x5NBR325
ф32.2x3NBR32.23
ф32.92x3.53NBR32.923.53
ф33x2NBR332
ф33x2.5NBR332.5
ф33x3NBR333
ф33x3.5NBR333.5
ф33x3.6NBR333.6
ф33x4NBR334
ф33.5x2.65NBR33.52.65
ф33.5x3.55NBR33.53.55
ф33.6x2.8NBR33.62.8
ф34x1.5NBR341.5
ф34x2NBR342
ф34x2.5NBR342.5
ф34x3NBR343
ф34x3.5NBR343.5
ф34x4NBR344
ф34x4.5NBR344.5
ф34x5NBR345
ф34.2x3NBR34.23
ф34.5x2.65NBR34.52.65
ф35x1.5NBR351.5
ф35x2NBR352
ф35x2.1NBR352.1
ф35x2.5NBR352.5
ф35x3NBR353
ф35x3.5NBR353.5
ф35x3.6NBR353.6
ф35x4NBR354
ф35x4.5NBR354.5
ф35x5NBR355
ф35.5x2.65NBR35.52.65
ф35.5x3.5NBR35.53.5
ф35.5x3.55NBR35.53.55
ф36x2NBR362
ф36x2.5NBR362.5
ф36x3NBR363
ф36x3.5NBR363.5
ф36x4NBR364
ф36x4.5NBR364.5
ф36x4.6NBR364.6
ф36x5NBR365
ф36.1x3.53NBR36.13.53
ф37x2NBR372
ф37x2.5NBR372.5
ф37x3NBR373
ф37x3.5NBR373.5
ф37x3.6NBR373.6
ф37x4NBR374
ф37x5NBR375
ф38x1.5NBR381.5
ф38x2NBR382
ф38x2.5NBR382.5
ф38x3NBR383
ф38x3.5NBR383.5
ф38x3.55NBR383.55
ф38x4NBR384
ф38x4.5NBR384.5
ф38x5NBR385
ф38x6NBR386
ф39x2NBR392
ф39x2.5NBR392.5
ф39x3NBR393
ф39x3.5NBR393.5
ф39x3.6NBR393.6
ф39x4NBR394
ф39x4.5NBR394.5
ф39x5NBR395
ф39x5.5NBR395.5
ф39.2x3NBR39.23
ф40x2NBR402
ф40x2.5NBR402.5
ф40x3NBR403
ф40x3.5NBR403.5
ф40x3.55NBR403.55
ф40x4NBR404
ф40x4.5NBR404.5
ф40x5NBR405
ф40.64x5.34NBR40.645.34
ф41x2NBR412
ф41x2.65NBR412.65
ф41x3NBR413
ф41x3.5NBR413.5
ф41x4NBR414
ф41x5NBR415
ф41.5x3.5NBR41.53.5
ф42x2NBR422
ф42x2.5NBR422.5
ф42x3NBR423
ф42x3.5NBR423.5
ф42x4NBR424
ф42x4.5NBR424.5
ф42x5NBR425
ф42x6NBR426
ф42.5x3.55NBR42.53.55
ф42.52x2.62NBR42.522.62
ф43x2NBR432
ф43x2.5NBR432.5
ф43x3NBR433
ф43x3.5NBR433.5
ф43x3.6NBR433.6
ф43x4NBR434
ф43x5NBR435
ф43.82x5.34NBR43.825.34
ф44x2NBR442
ф44x2.5NBR442.5
ф44x3NBR443
ф44x3.5NBR443.5
ф44x4NBR444
ф44x4.5NBR444.5
ф44x5NBR445
ф44x6NBR446
ф44.04x3.53NBR44.043.53
ф44.12x2.62NBR44.122.62
ф44.5x8NBR44.58
ф45x2NBR452
ф45x2.5NBR452.5
ф45x3NBR453
ф45x3.5NBR453.5
ф45x3.55NBR453.55
ф45x4NBR454
ф45x5NBR455
ф45x6NBR456
ф46x2NBR462
ф46x2.5NBR462.5
ф46x3NBR463
ф46x3.5NBR463.5
ф46x4NBR464
ф46x4.5NBR464.5
ф46x5NBR465
ф46.04x3.53NBR46.043.53
ф47x2NBR472
ф47x2.5NBR472.5
ф47x3NBR473
ф47x3.5NBR473.5
ф47x4NBR474
ф47x5NBR475
ф47x5.33NBR475.33
ф47.22x3.53NBR47.223.53
ф47.29x2.62NBR47.292.62
ф47.5x1.5NBR47.51.5
ф47.5x3.55NBR47.53.55
ф48x2NBR482
ф48x2.5NBR482.5
ф48x3NBR483
ф48x3.5NBR483.5
ф48x4NBR484
ф48x4.7NBR484.7
ф48x5NBR485
ф48x6NBR486
ф48x12NBR4812
ф49x2NBR492
ф49x2.5NBR492.5
ф49x3NBR493
ф49x3.5NBR493.5
ф49x4NBR494
ф49x5NBR495
ф49x5.8NBR495.8
ф49x6NBR496
ф50x2NBR502
ф50x2.5NBR502.5
ф50x3NBR503
ф50x3.5NBR503.5
ф50x3.55NBR503.55
ф50x4NBR504
ф50x4.5NBR504.5
ф50x5NBR505
ф50x5.3NBR505.3
ф50x6NBR506
ф50x7.5NBR507.5
ф50.17x5.34NBR50.175.34
ф50.39x3.53NBR50.393.53
ф50.47x2.62NBR50.472.62
ф51x2NBR512
ф51x2.5NBR512.5
ф51x3NBR513
ф51x3.5NBR513.5
ф51x4NBR514
ф51x4.6NBR514.6
ф52x2NBR522
ф52x2.5NBR522.5
ф52x3NBR523
ф52x3.5NBR523.5
ф52x4NBR524
ф52x5NBR525
ф52.4x3.53NBR52.43.53
ф53x2NBR532
ф53x2.5NBR532.5
ф53x2.65NBR532.65
ф53x3NBR533
ф53x3.5NBR533.5
ф53x4NBR534
ф53x5NBR535
ф53.57x3.53NBR53.573.53
ф54x2NBR542
ф54x2.5NBR542.5
ф54x3NBR543
ф54x3.5NBR543.5
ф54x4NBR544
ф54x4.6NBR544.6
ф54x5NBR545
ф54x5.4NBR545.4
ф54x5.5NBR545.5
ф54.2x5.7NBR54.25.7
ф54.5x2.65NBR54.52.65
ф55x2NBR552
ф55x2.5NBR552.5
ф55x3NBR553
ф55x3.5NBR553.5
ф55x4NBR554
ф55x5NBR555
ф55x6NBR556
ф55x10NBR5510
ф56x2NBR562
ф56x2.5NBR562.5
ф56x3NBR563
ф56x3.5NBR563.5
ф56x3.55NBR563.55
ф56x4NBR564
ф56x5NBR565
ф56x7NBR567
ф56.52x5.34NBR56.525.34
ф56.74x3.53NBR56.743.53
ф57x2NBR572
ф57x2.5NBR572.5
ф57x3NBR573
ф57x3.5NBR573.5
ф57x3.65NBR573.65
ф57x4NBR574
ф57x5NBR575
ф57.15x3.53NBR57.153.53
ф58x2NBR582
ф58x2.5NBR582.5
ф58x3NBR583
ф58x3.5NBR583.5
ф58x4NBR584
ф58x5NBR585
ф58x6NBR586
ф59x2NBR592
ф59x2.5NBR592.5
ф59x3NBR593
ф59x3.5NBR593.5
ф59x4NBR594
ф59x5NBR595
ф59x5.8NBR595.8
ф59x6NBR596
ф59.69x5.34NBR59.695.34
ф59.92x3.53NBR59.923.53
ф60x2NBR602
ф60x2.5NBR602.5
ф60x3NBR603
ф60x3.5NBR603.5
ф60x3.55NBR603.55
ф60x4NBR604
ф60x5NBR605
ф60x6NBR606
ф60.04x1.78NBR60.041.78
ф61x2NBR612
ф61x2.5NBR612.5
ф61x3NBR613
ф61x3.5NBR613.5
ф61x4NBR614
ф62x2NBR622
ф62x2.5NBR622.5
ф62x3NBR623
ф62x3.5NBR623.5
ф62x4NBR624
ф62x5NBR625
ф62.5x2.4NBR62.52.4
ф63x2NBR632
ф63x2.5NBR632.5
ф63x2.65NBR632.65
ф63x3NBR633
ф63x3.5NBR633.5
ф63x3.55NBR633.55
ф63x4NBR634
ф63x5NBR635
ф63x6NBR636
ф64x2NBR642
ф64x2.5NBR642.5
ф64x3NBR643
ф64x3.5NBR643.5
ф64x4NBR644
ф64x5NBR645
ф64x6NBR646
ф65x2NBR652
ф65x2.5NBR652.5
ф65x3NBR653
ф65x3.5NBR653.5
ф65x4NBR654
ф65x5NBR655
ф65x6NBR656
ф66x2NBR662
ф66x2.5NBR662.5
ф66x3NBR663
ф66x3.5NBR663.5
ф66x4NBR664
ф66x5NBR665
ф66.27x3.53NBR66.273.53
ф67x2NBR672
ф67x2.5NBR672.5
ф67x3NBR673
ф67x3.5NBR673.5
ф67x4NBR674
ф67x5NBR675
ф68x2NBR682
ф68x2.5NBR682.5
ф68x3NBR683
ф68x3.5NBR683.5
ф68x4NBR684
ф68x5NBR685
ф68x5.3NBR685.3
ф68x6NBR686
ф68.4x4.02NBR68.44.02
ф69x2NBR692
ф69x2.5NBR692.5
ф69x3NBR693
ф69x3.5NBR693.5
ф69x4NBR694
ф69x5NBR695
ф69.44x3.53NBR69.443.53
ф69.6x5.7NBR69.65.7
ф70x2NBR702
ф70x2.5NBR702.5
ф70x3NBR703
ф70x3.5NBR703.5
ф70x3.55NBR703.55
ф70x4NBR704
ф70x5NBR705
ф70x7NBR707
ф71x2NBR712
ф71x3NBR713
ф71x3.5NBR713.5
ф71x4NBR714
ф71x5.3NBR715.3
ф71.44x3.53NBR71.443.53
ф72x2NBR722
ф72x2.5NBR722.5
ф72x3NBR723
ф72x3.5NBR723.5
ф72x4NBR724
ф72x5NBR725
ф72.62x3.53NBR72.623.53
ф73x2NBR732
ф73x3NBR733
ф73x3.5NBR733.5
ф73x4NBR734
ф73x5.3NBR735.3
ф73x6NBR736
ф73.02x3.53NBR73.023.53
ф74x2NBR742
ф74x3NBR743
ф74x3.5NBR743.5
ф74x4NBR744
ф74x5NBR745
ф74x6NBR746
ф74.6x3.53NBR74.63.53
ф75x2NBR752
ф75x2.5NBR752.5
ф75x3NBR753
ф75x3.5NBR753.5
ф75x4NBR754
ф75x5NBR755
ф75x5.3NBR755.3
ф75x6NBR756
ф75.57x5.33NBR75.575.33
ф76x2NBR762
ф76x3NBR763
ф76x3.5NBR763.5
ф76x4NBR764
ф77x2NBR772
ф77x3NBR773
ф77x3.5NBR773.5
ф77x4NBR774
ф78x2NBR782
ф78x3NBR783
ф78x3.5NBR783.5
ф78x4NBR784
ф78x5NBR785
ф78x5.3NBR785.3
ф78x6NBR786
ф78.5x5.8NBR78.55.8
ф79x2NBR792
ф79x3NBR793
ф79x3.5NBR793.5
ф79x4NBR794
ф79.3x5.7NBR79.35.7
ф80x2NBR802
ф80x2.5NBR802.5
ф80x3NBR803
ф80x3.5NBR803.5
ф80x4NBR804
ф80x5NBR805
ф80x6NBR806
ф81x2.5NBR812.5
ф81x3NBR813
ф81x3.5NBR813.5
ф81x4NBR814
ф81x5NBR815
ф82x2NBR822
ф82x3NBR823
ф82x3.5NBR823.5
ф82x3.8NBR823.8
ф82x4NBR824
ф82x5NBR825
ф82x7NBR827
ф82.14x3.53NBR82.143.53
ф82.5x3.5NBR82.53.5
ф82.5x3.55NBR82.53.55
ф83x2NBR832
ф83x3NBR833
ф83x3.5NBR833.5
ф83x4NBR834
ф84x2NBR842
ф84x3NBR843
ф84x3.5NBR843.5
ф84x4NBR844
ф84x5.3NBR845.3
ф84x6NBR846
ф85x2NBR852
ф85x3NBR853
ф85x3.5NBR853.5
ф85x3.55NBR853.55
ф85x4NBR854
ф85x5NBR855
ф85x6NBR856
ф85.09x5.33NBR85.095.33
ф86x2NBR862
ф86x3NBR863
ф86x3.5NBR863.5
ф86x4NBR864
ф86x5NBR865
ф86x6NBR866
ф86.2x3.5NBR86.23.5
ф87x2NBR872
ф87x3NBR873
ф87x3.5NBR873.5
ф87x4NBR874
ф87x5NBR875
ф87.5x3.55NBR87.53.55
ф87.5x6NBR87.56
ф88x2NBR882
ф88x2.5NBR882.5
ф88x3NBR883
ф88x3.5NBR883.5
ф88x4NBR884
ф88x5.3NBR885.3
ф88x6NBR886
ф89x2NBR892
ф89x3NBR893
ф89x3.5NBR893.5
ф89x4NBR894
ф89.09x5.33NBR89.095.33
ф89.69x5.33NBR89.695.33
ф90x2NBR902
ф90x3NBR903
ф90x3.5NBR903.5
ф90x3.55NBR903.55
ф90x4NBR904
ф90x5NBR905
ф90x5.3NBR905.3
ф90x6NBR906
ф91x2NBR912
ф91x3NBR913
ф91x3.5NBR913.5
ф91x4NBR914
ф91x5NBR915
ф92x2NBR922
ф92x3NBR923
ф92x3.5NBR923.5
ф92x4NBR924
ф92x5NBR925
ф93x2NBR932
ф93x2.5NBR932.5
ф93x3NBR933
ф93x4NBR934
ф94x2NBR942
ф94x3NBR943
ф94x3.5NBR943.5
ф94x4NBR944
ф94.3x5.7NBR94.35.7
ф95x2NBR952
ф95x3NBR953
ф95x4NBR954
ф95x5NBR955
ф96x2NBR962
ф96x3NBR963
ф96x4NBR964
ф96x5NBR965
ф96x6NBR966
ф97x2NBR972
ф97x3NBR973
ф97x4NBR974
ф97x5NBR975
ф98x2NBR982
ф98x3NBR983
ф98x3.5NBR983.5
ф98x4NBR984
ф98x6NBR986
ф99x2NBR992
ф99x3NBR993
ф99x3.5NBR993.5
ф99x4NBR994
ф100x2NBR1002
ф100x2.5NBR1002.5
ф100x3NBR1003
ф100x3.5NBR1003.5
ф100x3.55NBR1003.55
ф100x4NBR1004
ф100x5NBR1005
ф100x5.34NBR1005.34
ф100x6NBR1006
ф101x3NBR1013
ф101x4NBR1014
ф101.27x2.62NBR101.272.62
ф102x3NBR1023
ф102x3.5NBR1023.5
ф102x4NBR1024
ф103x3NBR1033
ф103x3.5NBR1033.5
ф103x4NBR1034
ф103x5NBR1035
ф104x2.5NBR1042.5
ф104x3NBR1043
ф104.37x3.53NBR104.373.53
ф104.5x3NBR104.53
ф105x3NBR1053
ф105x3.5NBR1053.5
ф105x4NBR1054
ф105x5NBR1055
ф106x3NBR1063
ф106x3.55NBR1063.55
ф107x3NBR1073
ф107x4NBR1074
ф107x5NBR1075
ф108x3NBR1083
ф108x4NBR1084
ф108x5NBR1085
ф108x6NBR1086
ф109x3NBR1093
ф109x4NBR1094
ф109x5.3NBR1095.3
ф110x3NBR1103
ф110x3.5NBR1103.5
ф110x4NBR1104
ф110x5NBR1105
ф110x6NBR1106
ф112x3.5NBR1123.5
ф112x3.55NBR1123.55
ф112x4NBR1124
ф112x5NBR1125
ф113x3NBR1133
ф113x4NBR1134
ф113x5.5NBR1135.5
ф114.2x5.7NBR114.25.7
ф114.5x3NBR114.53
ф115x3NBR1153
ф115x4NBR1154
ф115x5NBR1155
ф115x6NBR1156
ф115x7NBR1157
ф115x9NBR1159
ф116x3.5NBR1163.5
ф116x7NBR1167
ф117x3.5NBR1173.5
ф117.07x3.53NBR117.073.53
ф118x3NBR1183
ф118x3.5NBR1183.5
ф118x4NBR1184
ф118x4.5NBR1184.5
ф118x5.8NBR1185.8
ф118x6NBR1186
ф119x4NBR1194
ф119.3x5.7NBR119.35.7
ф119.5x3NBR119.53
ф120x2.5NBR1202.5
ф120x3NBR1203
ф120x4NBR1204
ф120x4.5NBR1204.5
ф120x5NBR1205
ф120x6NBR1206
ф121x3.5NBR1213.5
ф122x3NBR1223
ф122x3.5NBR1223.5
ф122x3.55NBR1223.55
ф124x4.5NBR1244.5
ф124x5NBR1245
ф124.5x3NBR124.53
ф125x2.5NBR1252.5
ф125x3NBR1253
ф125x3.5NBR1253.5
ф125x5NBR1255
ф125x6NBR1256
ф126x7NBR1267
ф127x4NBR1274
ф127x5NBR1275
ф128x3.5NBR1283.5
ф128x3.55NBR1283.55
ф128x4.5NBR1284.5
ф128x6NBR1286
ф129.2x5.7NBR129.25.7
ф130x3NBR1303
ф130x3.5NBR1303.5
ф130x4NBR1304
ф130x5NBR1305
ф132x4NBR1324
ф132.77x7NBR132.777
ф132.94x3.53NBR132.943.53
ф134.5x3NBR134.53
ф135x3NBR1353
ф135x5NBR1355
ф136x3.53NBR1363.53
ф137.5x5.8NBR137.55.8
ф138x3.5NBR1383.5
ф138x6NBR1386
ф140x3NBR1403
ф140x4NBR1404
ф140x5NBR1405
ф140x7NBR1407
ф142.24x5.34NBR142.245.34
ф145x3NBR1453
ф145x4NBR1454
ф145x5NBR1455
ф145.64x3.53NBR145.643.53
ф145.64x5.3NBR145.645.3
ф146x3.5NBR1463.5
ф148x3.2NBR1483.2
ф148x5NBR1485
ф148x6NBR1486
ф149x3.5NBR1493.5
ф150x3NBR1503
ф150x3.5NBR1503.5
ф150x4NBR1504
ф150x4.5NBR1504.5
ф150x5NBR1505
ф150x6NBR1506
ф152x2NBR1522
ф155x4NBR1554
ф155x5NBR1555
ф155x8.7NBR1558.7
ф156x4NBR1564
ф158x5NBR1585
ф160x3NBR1603
ф160x4NBR1604
ф160x5NBR1605
ф160x6NBR1606
ф164x4NBR1644
ф164.7x3.53NBR164.73.53
ф165x3NBR1653
ф165x5NBR1655
ф169.3x5.7NBR169.35.7
ф170x2.5NBR1702.5
ф170x3NBR1703
ф170x5NBR1705
ф170x5.3NBR1705.3
ф170x6NBR1706
ф170x33.55NBR17033.55
ф171.04x3.53NBR171.043.53
ф172x4NBR1724
ф174x4NBR1744
ф174x9NBR1749
ф175x3NBR1753
ф175x5NBR1755
ф175x8.5NBR1758.5
ф176.5x5.8NBR176.55.8
ф177.17x7NBR177.177
ф178x5NBR1785
ф180x3NBR1803
ф180x5NBR1805
ф180x5.3NBR1805.3
ф180x6NBR1806
ф185x5NBR1855
ф185x6NBR1856
ф187x5.8NBR1875.8
ф190x3NBR1903
ф190x3.5NBR1903.5
ф190x5NBR1905
ф190x5.3NBR1905.3
ф190x6NBR1906
ф192x3NBR1923
ф194x3NBR1943
ф195x5NBR1955
ф195x6.2NBR1956.2
ф196x5NBR1965
ф200x3.5NBR2003.5
ф200x5NBR2005
ф200x6NBR2006
ф205x5NBR2055
ф205x6.2NBR2056.2
ф206x5.3NBR2065.3
ф210x3NBR2103
ф210x5NBR2105
ф210x7NBR2107
ф212x5.3NBR2125.3
ф217x5NBR2175
ф220x3.5NBR2203.5
ф220x6NBR2206
ф225x3NBR2253
ф230x3NBR2303
ф230x5NBR2305
ф230x6NBR2306
ф230x8.5NBR2308.5
ф235x8NBR2358
ф240x3NBR2403
ф240x4NBR2404
ф240x5NBR2405
ф240x8.2NBR2408.2
ф244x6.2NBR2446.2
ф249.3x5.7NBR249.35.7
ф250x5NBR2505
ф253x5NBR2535
ф254x6.2NBR2546.2
ф255x8NBR2558
ф259.7x6.99NBR259.76.99
ф260x5NBR2605
ф262x4NBR2624
ф270x6NBR2706
ф274x6.2NBR2746.2
ф288x6NBR2886
ф290x5.3NBR2905.3
ф290x6NBR2906
ф300x5NBR3005
ф300x6NBR3006
ф318x3NBR3183
ф324x5NBR3245
ф328x3NBR3283
ф333x3.55NBR3333.55
ф340x3.55NBR3403.55
ф340x6NBR3406
ф350x7NBR3507
ф353x6.2NBR3536.2
ф353x7NBR3537
ф375x6.2NBR3756.2
ф385x3.55NBR3853.55
ф385x5NBR3855
ф400x5NBR4005
ф400x6NBR4006
ф430.66x7NBR430.667