Раб. време през декември: 22, 23, 24, 25 и 26 декември - поч. дни.   27 и 28 декември - раб. дни.   29, 30, 31 декември 2018 г. и 1 януари 2019 г.- поч. дни


 

Помпи

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

Помпи за сондажи

 

Wilo-Sub TWU 3"
Потопяема 3-цолова сондажна помпа.

Предназначена за водочерпене от сондажи с мин. диаметър 78 mm, кладенци, цистерни и резервоари. Използва се за битово водоснабдяване и напояване за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е от неръждаема стомана, корозионно устойчива с вграден възвратен клапан и самоохлаждащ се монофазен мотор, окомплектован с пускател.
 

Wilo-Sub TWU 4"
Потопяема 4-цолова помпа.

Потопяема 4-цолова помпа, предназначена за водочерпенеот сондажи с мин. диаметър 100 мм, кладенци, цистернии резервоари. Използва се за битово водоснабдяване инапояване за води без дълговлакнести или абразивни частициПомпата е корозионно устойчива с вграден възвратен клапан исамоохлаждащ се монофазен или трифазен мотор.

 


Wilo-Sub TWI 5"
Потопяема 5-цолова помпа.

Потопяема 5-цолова помпа, предназначена за водочерпене от сондажи с мин. диаметър 177 мм, кладенци, цистерни и резервоари. Използва се за битововодоснабдяване и напояване за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е от неръждаема стомана, корозионно устойчива,с вграден възвратен клапан и самоохлаждащ се монофазен мотор окомплектован с пускател.