LOCTITE Лепила, Силикони, Смазки

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

Продукти с метални пълнители (течни метали)

 
Loctite Hysol ® 3450 A&B
- Среден вискозитет - Метален пълнител - Висока якост. 3450 А&В е петминутно 2К епокси лепило, подходящо за запълване на празнини. Идеално за лепене и ремонт на повредени компоненти.
 Инф. лист за безопасност (MSDS) - LOCTITE 3450A
 Инф. лист за безопасност (MSDS) - LOCTITE 3450B
 Технически данни (TDS)
Описание2К-Епоксидно
Съотношение на смесване по обем1:1
Съотношение на смесване по тегло100:105
Време за работа4 мин
Време за фиксиране12 мин
Работна температураДо 100°C
Вискозитет mPa.s35
Опаковки:25 ml двойна спринцовка
 
Loctite Hysol ® 3471 A&B
Метален комплект S1
- стоманен кит
- ниска деформация на свиване (0.1 %)
- Топлоустойчивост (120 °С)
Loctite® HysoP 3471 А&В е стоманонапълнено двукомпонентно епокси лепило за ремонт и реконструкция на износени метални части. Идеално за ремонт на тръби и отливки, също така и пукнатини в корпуси и машинни части.
 Инф. лист за безопасност (MSDS) - LOCTITE 3471A
 Инф. лист за безопасност (MSDS) - LOCTITE 3471B
 Технически данни (TDS)
Описание2К-Епоксидно
Съотношение на смесване по обем1:1
Съотношение на смесване по тегло100:100
Време за работа45 мин
Време за фиксиране180 мин
Якост на срязване (GBMS):20 N/mm2
Якост на компресия:70 N/mm2
Работна температураДо 120°C
Опаковки:500 g туба кит
 
Loctite Hysol ® 3472 A&B
Метален комплект S2
-Течна стомана - Ниска деформация на свиване (0.1 %) -Топлоустойчивост (120 °С) Loctite® HysoP 3472 А&В е стоманонапълнено двукомпонентно епокси лепило за ремонт и реконструкция на износени метални части. Идеално за ремонт на тръби и отливки, също така и пукнатини в корпуси и машинни части. Направа на шаблони, модели, инструменти и др.
 Инф. лист за безопасност (MSDS) - LOCTITE 3472A
 Инф. лист за безопасност (MSDS) - LOCTITE 3472B
 Технически данни (TDS)
Описание2К-Епоксидно
Съотношение на смесване по обем1:1
Съотношение на смесване по тегло100:100
Време за работа45 мин
Време за фиксиране180 мин
Якост на срязване (GBMS):25 N/mm2
Якост на компресия:70 N/mm2
Работна температураДо 120°C
Опаковки:500 g туба кит
 
Loctite Hysol ® 3473 A&B
Метален комплект S3
- Стоманен кит - Бързо втвърдяване - Топлоустойчивост (120 °С)Loctite® Hysol813473 А&В е стоманонапълнено двукомпонентно епокси лепило за ремонт и реконструкция на износени метални части. Идеално за ремонт на тръби и отливки, също така и пукнатини в корпуси и машинни части.
 Инф. лист за безопасност (MSDS) - LOCTITE 3473A
 Инф. лист за безопасност (MSDS) - LOCTITE 3473B
 Технически данни (TDS)
Описание2К-Епоксидно
Съотношение на смесване по обем1:1
Съотношение на смесване по тегло100:100
Време за работа6 мин
Време за фиксиране15 мин
Якост на срязване (GBMS):20 N/mm2
Якост на компресия:60 N/mm2
Работна температураДо 120°C
Опаковки:500 g туба кит
 
Loctite Hysol ® 3474 A&B
Метален комплект M
- Самостоятелна лубрикация - Висока износоустойчивост -Топлоустойчивост (120 °С). Hysol® 3474 А&В е двукомпонентно епокси лепило с минерален пълнеж, което формира самостоятелно смазваща се повърхност за намаляване на износването при триене на движещите се части. Идеално за движещи се метални части.
 Инф. лист за безопасност (MSDS) - LOCTITE 3474A
 Инф. лист за безопасност (MSDS) - LOCTITE 3474B
 Технически данни (TDS)
Описание2К-Епоксидно
Съотношение на смесване по обем1:1
Съотношение на смесване по тегло100:100
Време за работа45 мин
Време за фиксиране180 мин
Якост на срязване (GBMS):20 N/mm2
Якост на компресия:70 N/mm2
Работна температураДо 120°C
Опаковки:500 g туба кит
 
Loctite Hysol ® 3475 A&B
Метален комплект A1
- Алуминиев кит - Ниска деформация на свиване при втвърдяване (0,1%) - Топлоустойчивост (120 °С)Hysol ® 3475 А&В е стоманонапълнено двукомпонентно епокси лепило с алуминиев пълнител, за ремонт и реконструкция на износени метални части. Идеално за ремонт на тръби и отливки, също така и пукнатини в корпуси и машинни части.
 Инф. лист за безопасност (MSDS) - LOCTITE 3475A
 Инф. лист за безопасност (MSDS) - LOCTITE 3475B
 Технически данни (TDS)
Описание2К-Епоксидно
Съотношение на смесване по обем1:1
Съотношение на смесване по тегло100:100
Време за работа45 мин
Време за фиксиране180 мин
Якост на срязване (GBMS):20 N/mm2
Якост на компресия:70 N/mm2
Работна температураДо 120°C
Опаковки:500 g туба кит
 
Loctite Hysol ® 3479 A&B
Метален комплект HTA
- Алуминиев кит - Ниска деформация на свиване при втвърдяване (0,1%) -Топлоустойчивост (190 °С)Loctite® Hysol® 3479 А&В е двукомпонентно епокси липило с алуминиев пълнител за ремонт и реконструкция на износени метални части при високи работни температури. Идеално за ремонт на тръби и отливки, също така и пукнатини в корпуси и машинни части.
 Инф. лист за безопасност (MSDS) - LOCTITE 3479A
 Инф. лист за безопасност (MSDS) - LOCTITE 3479B
 Технически данни (TDS)
Описание2К-Епоксидно
Съотношение на смесване по обем1:1
Съотношение на смесване по тегло100:100
Време за работа40 мин
Време за фиксиране150 мин
Якост на срязване (GBMS):20 N/mm2
Якост на компресия:90 N/mm2
Работна температураДо 190°C
Опаковки:500 g туба кит