Раб. време през декември: 22, 23, 24, 25 и 26 декември - поч. дни.   27 и 28 декември - раб. дни.   29, 30, 31 декември 2018 г. и 1 януари 2019 г.- поч. дни


 

Механични челни уплътнения

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

Помощна документация за МЧУ


 Пълен каталог механични челни уплътнения предлагани от Микромакс Трейд (~ 4 MB)

 Инструкция за монтаж на МЧУ (Изисквания при монтажа и експлоатацията на контактни челни уплътнения)

 Данни за замяна на уплътнителен възел от набивка на механично челно уплътнение

 Технически въпросник за пресмятане и конструиране на контактно челно уплътнение