Инструментална екипировка (пресформи)

ПФ за клампови уплътнения

Номера и описания на пресформите

ПресформачертежОписаниеМатериал
ПФ 1036pf1036Клампово уплътнение Ду=25Силикон 70 Sh
ПФ 1038pf1038Клампово уплътнение Ду=10Силикон 70 Sh
ПФ 1174pf1174Клампово уплътнение Ду=200EPDM 70 Sh
ПФ 1240pf1240Клампово уплътнение Ду=65Силикон 70 Sh
ПФ 1311pf1311Клампово уплътнениеДу=65Силикон 70 Sh
ПФ 1401pf1401Клампово уплътнение Ду=48Силикон 70 Sh
ПФ 1436pf1436Клампово уплътнение Ду=20Силикон 70 Sh
ПФ 1437pf1437Клампово уплътнение Ду=10Силикон 70 Sh
ПФ 1466Аpf1466aКлампово уплътнение Ду=10 Ф10,8Силикон 70 Sh
ПФ 1466Вpf1466ВКлампово уплътнение Ду=10 Ф12Силикон 70 Sh
ПФ 1505pf1505Клампово уплътнение Ду=35Силикон 70 Sh
ПФ 1516pf1516Клампово уплътнение Ду=80EPDM 70 Sh
ПФ 1519pf1519Клампово уплътнение Ду=65EPDM 70 Sh
ПФ 1529pf1529Клампово уплътнение Ду=20Силикон 80 Sh
ПФ 1530pf1530Клампово уплътнение Ду=100EPDM 70 Sh
ПФ 1550pf1550Клампово уплътнение Ду=150EPDM 70 Sh
ПФ 1565pf1565Клампово уплътнение Dу 50Силикон 70 Sh
ПФ 1566pf1566Клампово уплътнение Dу 65Силикон 70 Sh
ПФ 1602pf1602Клампово уплътнение Ф66хФ91,3х7неизвестен
ПФ 1668pf1668Клампово уплътнение Ду=40Силикон 70 Sh
ПФ 1689pf1689Клампово уплътнение Ду=200Силикон 70 Sh
ПФ 1701pf1701Клампово уплътнение Ду=20EPDM 70 Sh
ПФ 1736pf1736Клампово уплътнение Ду=65EPDM 70 Sh
ПФ 1742pf1742Клампово уплътнение Ду=40EPDM 70 Sh
ПФ 261pf261Клампово уплътнение Ду=165Силикон
ПФ 556pf556Клампово уплътнение Ду=35Силикон 70 Sh
ПФ 613pf613Клампово уплътнение Ду=50Силикон 70 Sh - бял
ПФ 614pf614Клампово уплътнение Ду=40Силикон 70 Sh - бял
ПФ 615pf615Клампово уплътнение Ду=50 с бордEPDM 70 Sh
ПФ 722pf722Клампово уплътнение Ду=50EPDM 70 Sh
ПФ 723pf723Клампово уплътнение Ду=100EPDM 70 Sh
ПФ 724pf724Клампово уплътнение Ду=75EPDM 70 Sh
ПФ 725pf725Клампово уплътнение Ду=100EPDM 70 Sh
ПФ 726pf726Клампово уплътнение Ду=35EPDM
ПФ 727pf727Клампово уплътнение Ду=45EPDM
ПФ 728pf728Клампово уплътнение Ду=75EPDM
ПФ 729pf729Клампово уплътнение Ду=20EPDM
ПФ 73pf73Клампово уплътнение Ду=100Силикон
ПФ 752pf752Клампово уплътнение Ду= 55EPDM
ПФ 782pf782Клампово уплътнение Ду=40EPDM
ПФ 783pf783Клампово уплътнение Ду=80EPDM
ПФ 784pf784Клампово уплътнение Ду=125EPDM