Елементи за еластични съединители

Еластомерни елементи L за еластични съединители